Πλαστική χειρουργική Π. Κοντοές, Πλαστικός χειρουργός
EN

Αισθητική χειρουργική

Η αισθητική χειρουργική αποτελεί το πιο γνωστό κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής, το πιο δημοφιλές και το πιο αγαπητό στο κοινό.

Οι εφαρμογές της είναι αμέτρητες... και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα.

Τα αποτελέσματα της αισθητικής χειρουργικής είναι εντυπωσιακά, ενώ οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, έχουν οδηγήσει σε απλοποίηση των επεμβάσεων και σε γρήγορη επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες.


και άλλες που αφορούν στο υπόλοιπο σώμα.

Κρυολιπόλυση

Η κρυολιπόλυση είναι μια μη επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης του τοπικού λίπους (μη χειρουργική λιποαναρρόφηση, λιπογλυπτική σώματος) σε άνδρες και γυναίκες.

διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία