Πλαστική χειρουργική Π. Κοντοές, Πλαστικός χειρουργός
EN

Επανορθωτική χειρουργική

Η επανορθωτική χειρουργική είναι ο τομέας εκείνος της πλαστικής χειρουργικής ο οποίος ασχολείται με την επανόρθωση των ιστών μετά από ατυχήματα, ευρείες χειρουργικές επεμβάσεις με δημιουργία μεγάλων ελλειμάτων,συγγενείς ανωμαλίες και γενικότερα με την αναδιάρθρωση και επαναλειτουργικότητα διαφόρων σημείων του σώματος τα οποία έχουν υποστεί βλάβες που η κλασσική χειρουργική δεν μπορεί να αποκαταστήσει.

Στην επανορθωτική χειρουργική υπάγονται υποειδικότητες της πλαστικής χειρουργικής όπως η μικροχειρουργική που ασχολείται με την επανασυγκόλληση άκρων, μεταφορά ελευθέρων κρημνών από ένα μέρος του σώματος σε άλλο για τη κάλυψη ελλειμάτων, επανασυρραφές νεύρων και αγγείων, η χειρουργική σχιστιών (λαγώχειλα, λυκοστόματα, υπερτελορισμός, συγγενή σύνδρομα κλπ), η χειρουργική εξωτερικών γεννητικών οργάνων (υποσπαδίας, υπερτροφία έξω χειλέων κλπ).

Η επανορθωτική χειρουργική ασχολείται επίσης με την θεραπεία και αποκατάσταση του καρκίνου του δέρματος, του καρκίνου του μαστού, των εγκαυμάτων, των ουλών και άλλων σοβαρών προβλημάτων και είναι αναπόσπαστο μέρος της ενασχόλησης ενός άρτια εκπαιδευμένου πλαστικού χειρουργού.

Κρυολιπόλυση

Η κρυολιπόλυση είναι μια μη επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης του τοπικού λίπους (μη χειρουργική λιποαναρρόφηση, λιπογλυπτική σώματος) σε άνδρες και γυναίκες.

διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία