Ανανέωση – Καφέ Κηλίδες

Χρωματικές βλάβες
Λέγοντας χρωματικές βλάβες, εννοούμε αυτές που οφείλονται είτε σε συγκέντρωση ενδογενούς χρωστικής (μελανίνη, αιμοσιδηρίνη κλπ.)

Οι πιο συχνές ενδογενείς χρωματικές βλάβες είναι:

  • Καλοήθεις φακίδες
  • Πανάδες
  • Υπερκερατώσεις
  • Καφέ κηλίδες χεριών και προσώπου
  • Μέλασμα
  • Επιφανειακές συγγενείς υπερχρώσεις
  • Συγγενείς σπίλοι
  • Εναποθέσεις αιμοσιδηρίνης μετά από αιματώματα ή άλλες βλάβες που προκαλούν υπέρχρωση του δέρματος
  • Εξέρυθρες ή σκουρόχρωμες μετεγχειρητικές ουλές