Λιποαναρόφηση

Το φυσιολογικό υποδόριο λίπος είναι ομαλά κατανεμημένο στην επιφάνεια του σώματος δίνοντας την χαρακτηριστική για τον άνδρα και τη γυναίκα μορφή. Ανάλογα με τη διατροφή, αυξάνεται ή ελαττώνεται ομοιόμορφα σe ολόκληρο το σώμα, για το λόγο αυτό ονομάζεται και λειτουργικό λίπος.

Τι είναι η λιποδυστροφία:

Είναι η κατάσταση στην οποία εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές του σώματος ένα διαφορετικό στην συμπεριφορά λίπος, παραμορφώνοντας έτσι την εμφάνιση του σώματος, είτε με την διάχυτη μορφή, είτε με τα γνωστά σε όλους «ψωμάκια». Είναι πρόβλημα κυρίως των γυναικών, συνήθως κληρονομικής αιτιολογίας και δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τις μεταβολές του βάρους (δίαιτες κ.ά.).

Αντιμετώπιση:

Στις βαριές καταστάσεις λιποδυστροφίας το λίπος αφαιρείται οριστικά με την μέθοδο της λιποαναρρόφησης. Γίνεται μια πολύ μικρή τομή στο δέρμα, μόλις μερικών χιλιοστών, και μέσω αυτής το λίπος αναρροφάται με ένα λεπτό μεταλλικό καθετήρα και με τη βοήθεια μιας ειδικής αντλίας από την περιοχή που έχει καθοριστεί. Η μικρή τομή κλείνει με 1-2 ράμματα. Η επέμβαση λιποαναρρόφησης γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία. Η ασθενής επιστρέφει στην οικία της αυθημερόν, και στις δραστηριότητές της μετά από 4-6 ημέρες.

Αποτελέσματα:

Το αποτέλεσμα λιποαναρρόφησης φαίνεται αμέσως μετά την επέμβαση και η τελική αποκατάσταση φαίνεται μετά από 3-6 εβδομάδες ή και μήνες όταν πρόκειται για υπερβολικά μεγάλες λιποδυστροφικές μάζες. Το δέρμα της περιοχής που έγινε η λιποαναρρόφηση, το οποίο είναι όργανο ελαστικό, συστέλλεται ανάλογα με την βιολογική του ηλικία. Όσο νεότερο είναι το άτομο, τόσο γρηγορότερα συστέλλεται το δέρμα. Τα καλύτερα αποτελέσματα προσφέρει η εφαρμογή της παγκόσμια γνωστής επιφανειακής λιπογλυπτικής.