Ωτοπλαστική

Συνήθως τα αφεσιώτα ώτα προκαλούν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά της σχολικής ηλικίας αλλά και στους νέους, οπότε προτείνεται η επέμβαση (ωτοπλαστική) να πραγματοποιείται κατά την προσχολική ηλικία. Και στους ενήλικες όμως τα προεξέχοντα πτερύγια των αυτιών ή και άλλες δυσμορφίες, αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την ωτοπλαστική χειρουργική επέμβαση.

Στην ωτοπλαστική επίσης, η παράλληλη χρήση εξειδικευμένης συσκευής Laser κατέχει εξέχουσα θέση, εφόσον μειώνει σημαντικά την αιμορραγία, τα μετεγχειρητικά οιδήματα και τις εκχυμώσεις, καθώς δίδει την δυνατότητα διαφοροποίησης της κλασσικής τεχνικής που προκαλούσε τα συγκεκριμένα προβλήματα.

Η επέμβαση (ωτοπλαστική) γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητές επιτυγχάνεται μετά από 3-5 ημέρες.

ΑΝΔΡΑΣ

Θεραπειες - Επεμβάσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ

Θεραπειες - Επεμβάσεις