Αποκατάσταση Μαστών

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Στην αποκατάσταση των μαστών μετά από μαστεκτομή απαιτείται ενδελεχής συζήτηση και αξιολόγηση της υποκρυπτόμενος νόσου με σκοπό ναι μεν την ανάπλαση του συμβόλου της θηλυκότητας της γυναίκας αλλά παράλληλα και η εξασφάλιση της υγείας της.

Η σταδιοποίηση της νόσου και οι μετεγχειρητικές θεραπείες που έχει υποβληθεί η θα υποβληθεί η ασθενής παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προγραμματισμό της χειρουργικής επέμβασης αποκατάστασης. Καλό είναι αν η γυναίκα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να διαγνωσθεί με κάποιο ογκολογικό πρόβλημα του μαστού, πριν απ την χειρουργική επέμβαση εκρίζωσης του, να επισκέπτεται και τον πλαστικό χειρουργού ώστε να λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις σχετικές με την άμεση η μη αποκατάσταση ανάλογα με το πρόβλημα.

Σκοπός της πλαστικής χειρουργικής είναι η αποκατάσταση με τις σύγχρονες μεθόδους που θα κουράσουν και θα ταλαιπωρήσουν το λιγότερο δυνατόν την ήδη επηρεασμένη ψυχολογικά ασθενή μας. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποκατάστασης ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που μπορούν να δώσουν λύση με μια μόνο χειρουργική επέμβαση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί στην αρχή αυτής της διαδικασίας για την θεραπεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία μιας αποκατάστασης είναι η υπομονή και του πλαστικού χειρουργού και της ασθενούς αλλά παράλληλα και η δημιουργία κλίματος κατανόησης και συμπάθειας μεταξύ των δυο μερών.

Μεγάλη έκταση έχει πάρει επίσης και η προληπτική μαστεκτομή και αποκατάσταση σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ενεργό νόσο άλλα έχουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης της στο μέλλον. Σε αυτή τη περίπτωση η επέμβαση μπορεί να γίνει προληπτικά με αφαίρεση των μαστών, μετά από προτροπή και διάγνωση από τον ειδικό χειρουργό μαστού μπορεί δε να γίνει σε συνδυασμό με αυτόν ή και μόνο από τον πλαστικό χειρουργό σε έναν χειρουργικό χρόνο. Και πάλι απαιτείται αναλυτική συζήτηση κι επεξήγηση της μεθόδου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

ΑΝΔΡΑΣ

Θεραπειες - Επεμβάσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ

Θεραπειες - Επεμβάσεις