Βλεφαροπλαστική

Η περιοχή των βλεφάρων και του δέρματος γύρω από αυτά επιδέχεται τις συνεχείς επιδράσεις της εξωγενούς (περιβάλλον, ήλιος κ.ά.) καθώς και της ενδογενούς (γονίδια, κληρονομικότητα, χρόνος) γήρανσης. Έτσι με την πάροδο του χρόνου έχουμε την εμφάνιση συμπτωμάτων τα οποία επιβαρύνουν αυτήν την περιοχή.

Τα τρία αυτά συμπτώματα είναι η χαλάρωση του δέρματος των άνω και κάτω βλεφάρων, η συγκέντρωση λίπους (σακούλες) και η δημιουργία ρυτίδων τόσο στα βλέφαρα όσο και γύρω από αυτά (πόδι χήνας).

Η παραδοσιακή βλεφαροπλαστική έδινε λύση στη χαλάρωση και την συγκέντρωση του λίπους αλλά η απομάκρυνση των ρυτίδων δεν αποτελούσε βασική ένδειξη της επέμβασης. Παράλληλα, η κλασική τεχνική προκαλούσε μακρύτερη μετεγχειρητική περίοδο λόγω των εκχυμώσεων, των οιδημάτων και της μικροαιμορραγίας που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η δυναμική είσοδος των χειρουργικών Laser στην πλαστική χειρουργική έρχεται να δώσει τώρα πια ιδανικές λύσεις για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Βασικότερο πλεονέκτημα έναντι της κλασικής μεθόδου είναι αφενός μεν η δυνατότητα αποφυγής των εξωτερικών τομών στο κάτω βλέφαρο και ως εκ τούτου ο μηδενισμός των πιθανοτήτων κάποιων επιπλοκών, αφετέρου δε η παράλληλη απομάκρυνση των ρυτίδων γύρω από τα μάτια κατά την ίδια επέμβαση. Και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό είναι η ελάχιστη μετεγχειρητική επιβάρυνση της περιοχής με πολύ ήπιο οίδημα, κάτι που επιτρέπει την επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες εντός 3-4 ημερών με τελείως διαφορετική εικόνα και εμφάνιση. Η αφαίρεση της χαλάρωσης του κάτω βλεφάρου και η αφαίρεση του λίπους είναι μια μικρής διάρκειας επέμβαση που επιτρέπει την επάνοδο στις δραστηριότητες την μεθεπόμενη ημέρα.

Εάν η επέμβαση (βλεφαροπλαστική) πραγματοποιηθεί για τον ίδιο λόγο στο άνω βλέφαρο χρειάζονται 1-2 ημέρες επιπλέον. Τέλος εάν χρειαστεί και απομάκρυνση των ρυτίδων με Laser η χρήση make-up για την κάλυψη της ήπιας ερυθρότητας που εμφανίζεται μπορεί να γίνει 5-7 ημέρες μετά την επέμβαση.

Μεγάλη εξέλιξη στη συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί η προσθήκη μιας νέας μεθόδου που πρωτοποριακά και αποκλειστικά έχει περιγραφεί από την ομάδα μας, έχει δε ανακοινωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η μέθοδος που ονομάζεται Τεχνική Ανάρτησης δι’ άπλου ράμματος η “Single suture Traction Technique (SSTT)” προσφέρει τόσο βελτίωση στην υφή του δέρματος του κάτω βλεφάρου χωρίς την χρήση του laser, όσο και στήριξη για δημιουργία νεανικού και συμμετρικού βλέμματος. Έτσι αποφεύγονται τελείως η ερυθρότητα και η καθυστέρηση επανένταξης στις καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες επροκαλούντο από την εφαρμογή του laser.

Η άποψή μας είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων επιβάλλεται η συνδυασμένη τεχνική, δηλαδή σε μια επέμβαση, αφαίρεση λίπους, χαλάρωση και ρυτίδες συγχρόνως. Αυτό υποδεικνύει και η εμπειρία μας από το μεγάλο αριθμό επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία έως σήμερα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Μπορεί να γίνει με την ίδια επιτυχία τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Συνδυάζεται άριστα με επέμβαση face-lift ή full face resurfacing με Laser καθώς και με Βουτιλική τοξίνη για την απομάκρυνση των ρυτίδων στο πόδι της χήνας που οφείλονται στη σύσπαση των μιμικών μυών του προσώπου.

ΑΝΔΡΑΣ

Θεραπειες - Επεμβάσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ

Θεραπειες - Επεμβάσεις