Χειρουργική άκρας χειρός

Η άκρα χείρα αποτελεί ένα πεδίο με το οποίο ασχολείται παραδοσιακά η πλαστική χειρουργική.

Ένας τομέας οχι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται (τραυματισμοί, δυσμορφίες, όγκοι) αποτελούν τις περισσότερες φορές πρόκληση για τις γνώσεις και τις ικανότητες του πλαστικού χειρουργού. Παράλληλα, η υψηλής λειτουργικότητας κίνηση του χεριού, αποτελεί στοιχείο επιβίωσης για το άτομο και ως εκ τούτου απαιτεί ακριβέστατες χειρουργικές επεμβάσεις, όταν αυτές χρειαστούν γιά την διατήρηση της λεπτης λειτουργίας του άκρου.

Η μικροχειρουργική είναι η κατ’ εξοχήν υποειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής που ασχολείται με την άκρα χείρα.Οι τραυματισμοί, οι ακρωτηριασμοί δακτύλων,οι όγκοι των δακτύλων και οι συνδακτυλίες ειναι τα συχνώτερα προβλήματα που παρουσιάζονται.

ΑΝΔΡΑΣ

Θεραπειες - Επεμβάσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ

Θεραπειες - Επεμβάσεις