Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να πλοηγηθείτε σε σημαντικές στιγμές της ιατρικής αλλά και κοινωνικής μου δράσης, οι οποίες έχουν πάντα ως πρώτο μέλημα και στόχο την προώθηση και ανάδειξη των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης ως ενότητα σκοπεύει να παρουσιάσει την δεοντολογική προσέγγιση που οφείλει ένας επιστήμονας να έχει, ώστε να μεταδίδει άμεσα και σε κάθε ενδιαφερόμενο την χρησιμότητα, την εμπειρία, την γνώση αλλά και την φιλοσοφία της πλαστικής χειρουργικής επιστήμης.